Cedule a infografika

Infografika by nemala byť článkom v prestrojení

Infografika nie je článok v prestrojení

Infografika sa v dnešnej dobe často a úspešne používa na zjednodušené sprostredkovanie informácie i na miestach, kde človek nechce alebo nemôže venovať grafike svoju plnú pozornosť. Aby infografika tento účel spĺňala, mala by byť prehľadná a stručná s minimom textu.  Z technického hľadiska je infografika infografikou i keď si vyžaduje nekonečné skrolovanie, kým ju dočítate. Takéto príklady infografiky nájdeme niekedy online, často aj na Pintereste a iných sociálnych sieťach. Z hľadiska praktickosti a funkcionality však takéto typy grafík strácajú svoj zmysel, pretože popierajú ich prvotnú funkciu – stručne a zrozumiteľne sprostredkovať informácie.

Kvalitná infografika by mala zobrazovať dáta tak, aby podnietila diváka vnímať a uvažovať najmä o jej pointe a obsahu. Vizuálne spracovanie je účinné ak je v symbióze s obsahom. V symbióze je vtedy, ak nezavádza a nedeformuje zdieľané informácie. Z tohto hľadiska je dôležité sledovať či grafický element nevyvoláva nežiadúce interpretácie alebo nepôsobí dvojzmyselne. Prechody medzi jednotlivými elementami by mali byť plynulé a bezproblémové. K tomu môže prispieť výber dostatočne veľkého písma aj sémantické oddelenie jednotlivých častí do logických skupín či kategórií. Vytvára sa tým priestor na ľahké a rýchle porovnávanie a zorientovanie sa v danej problematike.

Účel infografiky musí byť jasný z obrázkov i textu. Uvádzanie štatistík a faktov, ak si ich infografika vyžaduje, má potenciál upútať pozornosť diváka, ale len v prípade, že množstvo informácií nepresahuje únosnú mieru a fakty sú pokiaľ možno ľahko zapamätateľné. 

Štúdie naznačujú, že ľudia spracovávajú obrázky lepšie než text. Pripisovať to môžeme spôsobu, akým o informáciách uvažujeme. Zatiaľ čo mozog spracúva texty lineárne, obrázok vnímame plošne, vďaka čomu získavame informáciu z obrázku rýchlejšie. Keďže infografiky využívajú často kombináciu textu i obrázku, plnia pri zdieľaní informácií veľmi významnú funkciu a ich tvorba by sa nemala podceňovať.

 

Infografika sa v dnešnej dobe často a úspešne používa na zjednodušené sprostredkovanie informácie i na miestach, kde človek nechce alebo nemôže venovať grafike svoju plnú pozornosť. 

Aby infografika tento účel spĺňala, mala by byť prehľadná a stručná s minimom textu.  

Z technického hľadiska je infografika infografikou i keď si vyžaduje nekonečné skrolovanie, kým ju dočítate. 

Takéto príklady infografiky nájdeme niekedy online, často aj na Pintereste a iných sociálnych sieťach. Z hľadiska praktickosti a funkcionality však takéto typy grafík strácajú svoj zmysel, pretože popierajú ich prvotnú funkciu – stručne a zrozumiteľne sprostredkovať informácie.

Kvalitná infografika by mala zobrazovať dáta tak, aby podnietila diváka vnímať a uvažovať najmä o jej pointe a obsahu. 

Vizuálne spracovanie je účinné ak je v symbióze s obsahom. V symbióze je vtedy, ak nezavádza a nedeformuje zdieľané informácie. 

Z tohto hľadiska je dôležité uistiť sa, že nevyvoláva nežiadúce interpretácie.

Prechody medzi jednotlivými elementami by mali byť plynulé a bezproblémové. K tomu môže prispieť výber dostatočne veľkého písma aj sémantické oddelenie jednotlivých častí do logických skupín či kategórií. Vytvára sa tým priestor na ľahké a rýchle porovnávanie a zorientovanie sa v danej problematike.

Účel infografiky musí byť jasný z obrázkov i textu. Uvádzanie štatistík a faktov, ak si ich infografika vyžaduje, má potenciál upútať pozornosť diváka, ale len v prípade, že množstvo informácií nepresahuje únosnú mieru.

Štúdie naznačujú, že ľudia spracovávajú obrázky lepšie než text. Pripisovať to môžeme spôsobu, akým o informáciách uvažujeme. 

Zatiaľ čo mozog spracúva texty lineárne, obrázok vnímame plošne, vďaka čomu získavame informáciu z obrázku rýchlejšie. 

Keďže infografiky využívajú často kombináciu textu i obrázku, plnia pri zdieľaní informácií veľmi významnú funkciu a ich tvorba by sa nemala podceňovať. 

 

autorka textu a grafických návrhov: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdizajn, grafika a fotografia

autorka textu a grafických návrhov: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdizajn, grafika a fotografia

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu