Objednávka

Objednávka grafických, fotografických a webdizajnových služieb

Objednávka vybranej služby bude potvrdená emailom. Objednávku môžete vybaviť nielen prostredníctvom formulára uvedeného nižšie, ale aj emailom na adrese pavlinska.miroslava@gmail.com každý pracovný deň od 7:00 do 16:00.

Konzultácie prebiehajú emailom, prípadne na sociálnej sieti, podľa preferencie zákazníka. Využiť môžete aj formulár, ktorý nájdete na stránke Kontakt. Úvodná konzultácia a výpočet cenovej ponuky sú zadarmo. Pred začatím práce na diele sa spíše Zmluva o dielo. Počas tvorby dizajnu budete dostávať zmenšené náhľady. Po zaplatení dohodnutej sumy uvedenej v Zmluve dostanete dielo v plnom rozlíšení. V prípade objednávky web stránky bude stránka až do zaplatenia nastavená v súkromnom režime s vypnutým indexovaním pre vyhľadávače. 

Hotovú prácu pošlem elektronicky na email alebo virtuálny úložný priestor. Na dodávané elektronické služby vyhotovené na zákazku sa nevzťahuje právo na odstúpenie od Zmluvy. Samotnú objednávku však môžete zrušiť kedykoľvek počas konzultačného procesu ešte pred podpísaním Zmluvy alebo Dohody a pred začatím práce na diele. V prípade, že sa spolupráca ukončí predčasne, zaplatíte iba za hodiny doposiaľ strávené prácou na diele, prípadne za jednotlivé ukončené míľniky (podľa dohody uvedenej v Zmluve). Pre viac informácii o spôsobe objednávania a Vašich právach kupujúceho Vám odporúčam prečítať si aj Obchodné podmienky,  prípadne Zákon o ochrane spotrebiteľa. Platí sa prevodom na účet.

Objednávka vybranej služby bude potvrdená emailom. 

Platí sa prevodom na účet

Objednávku môžete vybaviť nielen prostredníctvom formulára uvedeného nižšie, ale aj emailom na adrese pavlinska.miroslava@gmail.com každý pracovný deň od 7:00 do 16:00.

Konzultácie prebiehajú emailom, prípadne na sociálnej sieti, podľa preferencie zákazníka. 

Využiť môžete aj formulár, ktorý nájdete na stránke Kontakt

Úvodná konzultácia a výpočet cenovej ponuky sú zadarmo. Pred začatím práce na diele sa spíše Zmluva o dielo. 

Počas tvorby dizajnu budete dostávať linky k náhľadom. Po zaplatení dohodnutej sumy uvedenej v Zmluve dostanete dielo v plnom rozlíšení. 

V prípade objednávky web stránky bude stránka až do zaplatenia nastavená v súkromnom režime s vypnutým indexovaním pre vyhľadávače. 

Hotovú prácu pošlem elektronicky na email alebo virtuálny úložný priestor. Na dodávané elektronické služby vyhotovené na zákazku sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy. 

Pre viac informácii o spôsobe objednávania a Vašich právach kupujúceho Vám odporúčam prečítať si aj Obchodné podmienky, prípadne Zákon o ochrane spotrebiteľa

Napr. vizitka, logo, plagát, banner, svadobné oznámenie, billboard, webstránka…
Rada Vám poradím.
Dá sa dohodnúť aj neskôr.

Napr. vizitka, logo, plagát, banner, svadobné oznámenie, billboard, webstránka, korektúra diplomovky... Môžete uviesť i viacero. Jednotlivé položky oddeľujte čiarkou.
Ak neviete, nevadí. Pri konzultácii Vám rada poradím.
Možno sa dohodnúť aj neskôr počas konzultácie.
Buďte tak konkrétny, ako sa len dá. Nedostatok informácií výrazne sťažuje kreatívny proces a vytvára množstvo zbytočných hodín práce navyše, za ktorú však stále musíte zaplatiť.
Údaje budú spracúvané v rozsahu potrebnom na vybavenie objednávky. Políčka označené červenou hviezdičkou sú povinné.
Možno sa dohodnúť aj neskôr. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

“Vzorky” alebo “ukážky” zdarma nerobím. Prečo?

1. Výroba ukážok, tak ako všetko ostatné, stojí čas a úsilie. A čas, ako iste vieme = peniaze. Každý, nielen vy konkrétne, by chcel ukážky zdarma a dokopy sa to rovná týždňom až mesiacom neplatenej práce. 

2. Kreatívne nápady a podnety sú produktom samy o sebe. Keď platíte za kreatívnu prácu, platíte nielen za hotový produkt, ale aj za hodiny výskumu, skúmania konkurencie, brainstormingu, skicovania, roky skúseností (a talent), konzultácie, emaily, všetky návrhy vytvorené pred samotným finálnym návrhom (ktoré nakoniec neboli použité), revízie, úpravy…. Aj pri tvorbe filmu sa natočí viac, než vidíte v kine na plátne. Herci a celý štáb sú však platení za všetky hodiny natáčania, nielen za 60 výsledných minút filmu.

3. Vo väčšine prípadov nie som jediný grafik, ktorého žiadajú o “vzorku” zdarma. Bežne sa stáva, že firmy oslovia aj 20 rôznych grafikov so žiadosťou o ukážku návrhov. Ak každý z nich pracuje hoci iba 5 hodín, firma má 100 % istotu, že bude mať 20 rôznych vzoriek v hodnote 100 hodín práce zdarma. Pri sadzbe 10 eur na hodinu sa to rovná 1000 eurám. To je mesačný plat niektorých interných grafikov. A pritom každý grafik v uvedenom príklade má šancu iba 1:20, že mu dodanie návrhov zdarma možno prinesie jednorázový zisk (v hodnote takmer vždy oveľa menšej než 1000 eur, keďže jeho podiel tvorilo “iba” 5 hodín práce).

4. Ponúkali by ste vy ukážky alebo vzorky zdarma? Ak áno, bola by to plánovaná marketingová stratégia, ako napr. vzorka krému v časopise alebo ochutnávka syrov v supermarkete. Táto marketingová stratégia vyšla z vášho podnetu, bola plánovaná, vyčlenili sa na ňu peniaze, spravili sa výpočty a odhadlo sa, že prinesie zvýšenie zisku v predaji syru alebo krému na tvár. Samotný zákazník od vás však takúto akciu nevyžadoval a je veľká šanca, že by si daný syr alebo krém na tvár kúpil aj bez toho, prípadne na základe inej marketingovej stratégie z vašej strany. Navyše, na rozdiel od syra, ktorý má už danú receptúru a môže sa vyrábať hromadne znova a znova iba za cenu nákladov na výrobu, kreatívna práca je pre každého zákazníka jedinečná a neopakovateľná. 

5. Hrozí krádež kreatívneho nápadu alebo návrhu grafika. A následné “ghostnutie” (ignorovanie emailov a telefonátov) tvorcu, ktorý strávil hodiny času vytváraním ukážok.

6. Časové rozpätie, ktoré sa často spája s výrobou “rýchlej vzorky” núti grafika vyberať medzi kvalitou dodanej práce a jej dokončením v takom časovom rozpätí, aby z toho nebol priveľmi stratový. 

7. Riziko zneužívania možnosti “rýchlej” vzorky zdarma na potenciálne nekonečné rozširovanie pôvodného rozsahu práce dodatočnými úlohami, ktoré neboli súčasťou dohody. Z pôvodných 4 hodín práce sa tak stáva 8, 12, 20 hodín… až kým to grafik “neutne”.

8. Len preto, že niečo vyzerá jednoducho, neznamená, že to bolo vytvorené rýchlo. Logo značky Nike sa vytváralo viac než 17 hodín a pritom ide “iba” o “kvačku”. Ak chcete vedieť, prečo to tak je, prečítajte si znova bod č. 2. Inak povedané, to, že grafikovi poviete, že chcete “niečo rýchle a jednoduché” nezaručuje, že to bude naozaj vytvorené tak rýchlo a jednoducho, ako si predstavujete. Vytvárať “jednoduché” veci tak, aby vyzerali dobre je umením samo o sebe a zvyčajne zaberá viac času.

9. Firmy vyžadujúce ukážky zdarma často neponúkajú dostatok informácií. Ak poviete, že to “necháte na grafikovi” alebo “vytvorte mi niečo, potom uvidíme”, grafik sa nemá od čoho “odpichnúť”. Jeho práca na vašej ukážke je tak viac menej hazardom, kedy sa snaží uhádnuť a odhadnúť váš vkus a preferencie. To zvyšuje riziko, že vytvorí návrhy, ktoré sa vám nepáčia. Časovo aj finančne je na tom stratový. Ak v ňom zákazník vidí potenciál (talent), zvyčajne ho požiada o ďalšiu ukážku (ešte stále zdarma?). To priamo súvisí s problémom č.10.

10. Zákazník, ktorý žiada o nezáväzné návrhy od 20 rôznych grafikov zvyčajne nemá čas (alebo si ho nechce vyčleniť) na individuálne konzultácie. Ak by si ten čas spravodlivo vyčlenil a rozdelil medzi 20 grafikov, už by to preňho nebolo tak finančne výhodné, lebo čas sú peniaze. V snahe ušetriť čo najviac času, a tým pádom aj peňazí, svoju komunikáciu redukuje na stručné zadanie zhrnuté v zopár riadkoch, čo nepostačuje na tvorbu kvalitného produktu.

11. Každý platiaci zákazník aspoň čiastočne dopláca na špekulácie neplatiacich klientov.  Ak dostatočné množstvo firiem žiada grafika o prácu zdarma na pravidelnej báze, jeho hodinová sadzba sa časom zvýši, aby vykompenzoval čas stratený tvorbou týchto ukážok a minimalizoval straty. 

12. Rozpracovaný projekt a skice často vyzerajú úplne ináč než výsledné dielo. Žiadať o ukážku náčrtov a skíc je síce bežné, ale nie vždy vhodné riešenie. Vo svojej základnej forme má štádium skicovania a návrhov najväčšiu hodnotu pre samotného umelca. Často ide iba o jednoduché tvary, základné pózy (niekedy aj len “paličkové” postavičky), koláže…. Grafik dobre vie, čo takým návrhom sleduje a aký má praktický úžitok pre jeho kreatívny proces. Má v hlave plán a v rannej tvorbe nepotrebuje detailnejšie vyjadrenie svojej predstavy. Pre nezasväteného diváka nemajú tieto skice a prvotné návrhy výpovednú hodnotu. Grafik následne strávi čas (často aj hodiny) zdokonaľovaním týchto skíc a návrhov, kedy prechádza už do fázy vytvárania prvých prototypov.

13. Nedostatok právnej ochrany znevýhodňuje grafika (ale aj objednávateľa). Za normálnych okolností má autor nárok na právnu ochranu svojho duševného vlastníctva (majetku nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom myslenia a tvorivosti). Táto ochrana sa stráca v momente, keď sa tvorí práca bez predchádzajúcej písomnej dohody. Grafik nemá nič, o čo by sa mohol v prípade problémov oprieť a celá spolupráca (aj prípadná odmena) je tak odkázaná na “dobrú vôľu” klienta. 

Aká je alternatíva, ak nechcete kupovať "mačku vo vreci?"

Zaplatenie za vytvorenie ukážky. Ak je projekt väčší a komplexný, vyberte si menšiu časť z neho, na ktorej grafika otestujete. Pred jej vytvorením sa spíše zmluva, v ktorej sa presne určí rozsah práce a aj cena za túto ukážku. To je výhodné aj pre vás, lebo budete vopred vedieť, koľko zaplatíte a za čo presne. V prípade dodatočnej práce sa spíše nová zmluva, prípadne dodatok k pôvodnej zmluve. Zmluva sa bez predošlej konzultácie spisovať nebude. Zmluva chráni nielen grafika, ale aj vás samotných.

autorka textu: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdizajn, grafika a fotografia

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu