Kontakt

Kontakt na grafika, fotografa a webdizajnéra

Obchodné meno: Miroslava Pavlinská – Miragrafik
Miesto podnikania: Košická 541/15, 044 71 Čečejovce
IČO: 53 440 153
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice-okolie od 12.11.2020
Číslo živnostenského registra: 830-22397

email: pavlinskamiragrafik@gmail.com

Kontakt je možný aj prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Odpoveď vám príde emailom v čase od 7:00 do 16:00 alebo na nasledujúci pracovný deň. Pred odoslaním si, prosím, skontrolujte správnosť údajov. V záujme zachovania reťazca emailov odporúčam odpovedať na tú istú správu, ktorou komunikáciu začnete. Informácie o podmienkach objednávania, dodania, platenia a Vašich právach nájdete aj v Obchodných podmienkach, prípadne v Zákone o ochrane spotrebiteľa. 

Obchodné meno: 
Miroslava Pavlinská – Miragrafik
Miesto podnikania:
Košická 541/15
044 71 Čečejovce
IČO: 53 440 153

Miroslava Pavlinská – Miragrafik je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice-okolie od 12.11.2020

Číslo živnostenského registra:
830-22397

email: pavlinskamiragrafik@gmail.com

Pred odoslaním Vašich otázok prostredníctvom formulára si, prosím, skontrolujte správnosť údajov. 

V záujme zachovania reťazca emailov odporúčam  odpovedať na tú istú správu, ktorou komunikáciu začnete. 

Bližšie informácie o podmienkach objednávania, dodania, platenia a Vašich právach spotrebiteľa nájdete aj v Obchodných podmienkach, prípadne v Zákone o ochrane spotrebiteľa. 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Reklamácie sa dajú vybaviť prostredníctvom vyššie uvedeného formulára, prípadne emailom alebo telefonicky. Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka spotrebiteľa k nedostatkom plnenia zo zmluvy o poskytnutí služby, ak sa spotrebiteľ domnieva, že poskytnutá služba má vady alebo služby neboli poskytovateľom poskytnuté riadne, prípadne ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil pri poskytovaní služby svoje povinnosti, vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvy. 

Vaša reklamácia bude vyriešená čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od prijatia žiadosti. Pri mimoriadne zložitých problémoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o 30 dní. Ak ste reklamáciu uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Vašu žiadosť môžem zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Osobný kontakt nie je kvôli pretrvávajúcej koronavírusovej pandémii možný.

Reklamácie máte možnosť vybaviť prostredníctvom vyššie uvedeného formulára, prípadne emailom alebo telefonicky

Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka spotrebiteľa k nedostatkom plnenia zo zmluvy o poskytnutí služby, ak sa spotrebiteľ domnieva, že poskytnutá služba má vady alebo služby neboli poskytovateľom poskytnuté riadne, prípadne ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil pri poskytovaní služby svoje povinnosti, vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvy. 

Vaša reklamácia bude vyriešená čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od prijatia žiadosti. 

Pri mimoriadne zložitých problémoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o 30 dní. Ak ste reklamáciu uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, 

Vašu žiadosť môžem zamietnuť len na základe odborného posúdenia. 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu