Order

Order graphic design, web design and photography services

Objednávka vybranej služby bude potvrdená emailom. Objednávku môžete vybaviť nielen prostredníctvom formulára uvedeného nižšie, ale aj telefonicky na čísle +421 908154756 alebo emailom na adrese pavlinska.miroslava@gmail.com každý pracovný deň od 7:00 do 16:00.

Online consultations are available. It can be done by email, phone call or a social media, according to customer´s preferences. You can also use contact form, which can be found on page Contact. First consultation and the price offer calculation are free of charge. Before I start to work on your project we will sign a Deal or a Contract. Počas tvorby dizajnu budete dostávať zmenšené náhľady. Po zaplatení dohodnutej sumy uvedenej v Zmluve dostanete dielo v plnom rozlíšení. In case of ordering a webdesign, the website will be set to private until payment has been made. 

I will send the finished work electronically on email or a file hosting servis. The right to withdraw from the contract doesn´t apply to electronically delivered custom made goods and services. For more information about how to to place an order and your rights as a customer I recommend to read Terms and Conditions  or Consumer Protection Act. Current payment method is bank transfer.

Your order will be confirmed by an email. 

Current payment method is bank transfer

Objednávku môžete vybaviť nielen prostredníctvom formulára uvedeného nižšie, ale aj telefonicky na číslo +421 908154756 alebo emailom na adrese pavlinska.miroslava@gmail.com každý pracovný deň od 7:00 do 16:00.

Online consultations are available. podľa preferencie zákazníka. 

Využiť môžete aj formulár, ktorý nájdete na stránke Contact

First consultation and the price offer calculation are free of charge. Before I start to work on your project we will sign a Deal or a Contract. 

During the design process you will be getting links to previews. After the payment has been made, I will send you your order in full resolution. 

In case of ordering a webdesign, the website will be set to private until payment has been made. 

I will send the finished work electronically on email or a file hosting servis. The right to withdraw from the contract doesn´t apply to electronically delivered custom made goods and services. 

For more information about how to to place an order and your rights as a customer I recommend to read Terms and Conditionsor Consumer Protection Act

Napr. vizitka, logo, plagát, banner, svadobné oznámenie, billboard, webstránka…
Rada Vám poradím.
Dá sa dohodnúť aj neskôr.

For example: logo, poster, banner, wedding invitation, billboard, website, proofreading... You can name more of them. Just separate each using comma.
If you don´t know the size, it´s all right. I will be glad to help you.
We can also talk about it during consultation.
Buďte tak konkrétny, ako sa len dá. Nedostatok informácií výrazne sťažuje kreatívny proces a vytvára množstvo zbytočných hodín práce navyše, za ktorú však stále musíte zaplatiť.
Your personal data is used to successfully handle your order. Fields marked with red star are mandatory.
We can talk about this later if you like. This consent can be withdrawn at any time.

“Vzorky” alebo “ukážky” zdarma nerobím. Prečo?

1. Výroba ukážok, tak ako všetko ostatné, stojí čas a úsilie. A čas, ako iste vieme = peniaze. Každý, nielen vy konkrétne, by chcel ukážky zdarma a dokopy sa to rovná týždňom až mesiacom neplatenej práce. 

2. Kreatívne nápady a podnety sú produktom samy o sebe. Keď platíte za kreatívnu prácu, platíte nielen za hotový produkt, ale aj za hodiny výskumu, skúmania konkurencie, brainstormingu, skicovania, roky skúseností (a talent), konzultácie, emaily, všetky návrhy vytvorené pred samotným finálnym návrhom (ktoré nakoniec neboli použité), revízie, úpravy…. Aj pri tvorbe filmu sa natočí viac, než vidíte v kine na plátne. Herci a celý štáb sú však platení za všetky hodiny natáčania, nielen za 60 výsledných minút filmu.

3. Vo väčšine prípadov nie som jediný grafik, ktorého žiadajú o “vzorku” zdarma. Bežne sa stáva, že firmy oslovia aj 20 rôznych grafikov so žiadosťou o ukážku návrhov. Ak každý z nich pracuje hoci iba 5 hodín, firma má 100 % istotu, že bude mať 20 rôznych vzoriek v hodnote 100 hodín práce zdarma. Pri sadzbe 10 eur na hodinu sa to rovná 1000 eurám. To je mesačný plat niektorých interných grafikov. A pritom každý grafik v uvedenom príklade má šancu iba 1:20, že mu dodanie návrhov zdarma možno prinesie jednorázový zisk (v hodnote takmer vždy oveľa menšej než 1000 eur, keďže jeho podiel tvorilo „iba“ 5 hodín práce).

4. Ponúkali by ste vy ukážky alebo vzorky zdarma? Ak áno, bola by to plánovaná marketingová stratégia, ako napr. vzorka krému v časopise alebo ochutnávka syrov v supermarkete. Táto marketingová stratégia vyšla z vášho podnetu, bola plánovaná, vyčlenili sa na ňu peniaze, spravili sa výpočty a odhadlo sa, že prinesie zvýšenie zisku v predaji syru alebo krému na tvár. Samotný zákazník od vás však takúto akciu nevyžadoval a je veľká šanca, že by si daný syr alebo krém na tvár kúpil aj bez toho, prípadne na základe inej marketingovej stratégie z vašej strany. Navyše, na rozdiel od syra, ktorý má už danú receptúru a môže sa vyrábať hromadne znova a znova iba za cenu nákladov na výrobu, kreatívna práca je pre každého zákazníka jedinečná a neopakovateľná. 

5. Hrozí krádež kreatívneho nápadu alebo návrhu grafika. A následné “ghostnutie” (ignorovanie emailov a telefonátov) tvorcu, ktorý strávil hodiny času vytváraním ukážok.

6. Časové rozpätie, ktoré sa často spája s výrobou “rýchlej vzorky” núti grafika vyberať medzi kvalitou dodanej práce a jej dokončením v takom časovom rozpätí, aby z toho nebol priveľmi stratový. 

7. Riziko zneužívania možnosti “rýchlej” vzorky zdarma na potenciálne nekonečné rozširovanie pôvodného rozsahu práce dodatočnými úlohami, ktoré neboli súčasťou dohody. Z pôvodných 4 hodín práce sa tak stáva 8, 12, 20 hodín… až kým to grafik “neutne”.

8. Len preto, že niečo vyzerá jednoducho, neznamená, že to bolo vytvorené rýchlo. Logo značky Nike sa vytváralo viac než 17 hodín a pritom ide “iba” o “kvačku”. Ak chcete vedieť, prečo to tak je, prečítajte si znova bod č. 2. Inak povedané, to, že grafikovi poviete, že chcete “niečo rýchle a jednoduché” nezaručuje, že to bude naozaj vytvorené tak rýchlo a jednoducho, ako si predstavujete. Vytvárať “jednoduché” veci tak, aby vyzerali dobre je umením samo o sebe a zvyčajne zaberá viac času.

9. Firmy vyžadujúce ukážky zdarma často neponúkajú dostatok informácií. Ak poviete, že to “necháte na grafikovi” alebo “vytvorte mi niečo, potom uvidíme”, grafik sa nemá od čoho “odpichnúť”. Jeho práca na vašej ukážke je tak viac menej hazardom, kedy sa snaží uhádnuť a odhadnúť váš vkus a preferencie. To zvyšuje riziko, že vytvorí návrhy, ktoré sa vám nepáčia. Časovo aj finančne je na tom stratový. Ak v ňom zákazník vidí potenciál (talent), zvyčajne ho požiada o ďalšiu ukážku (ešte stále zdarma?). To priamo súvisí s problémom č.10.

10. Zákazník, ktorý žiada o nezáväzné návrhy od 20 rôznych grafikov zvyčajne nemá čas (alebo si ho nechce vyčleniť) na individuálne konzultácie. Ak by si ten čas spravodlivo vyčlenil a rozdelil medzi 20 grafikov, už by to preňho nebolo tak finančne výhodné, lebo čas sú peniaze. V snahe ušetriť čo najviac času, a tým pádom aj peňazí, svoju komunikáciu redukuje na stručné zadanie zhrnuté v zopár riadkoch, čo nepostačuje na tvorbu kvalitného produktu.

11. Každý platiaci zákazník aspoň čiastočne dopláca na špekulácie neplatiacich klientov.  Ak dostatočné množstvo firiem žiada grafika o prácu zdarma na pravidelnej báze, jeho hodinová sadzba sa časom zvýši, aby vykompenzoval čas stratený tvorbou týchto ukážok a minimalizoval straty. 

12. Rozpracovaný projekt a skice často vyzerajú úplne ináč než výsledné dielo. Žiadať o ukážku náčrtov a skíc je síce bežné, ale nie vždy vhodné riešenie. Vo svojej základnej forme má štádium skicovania a návrhov najväčšiu hodnotu pre samotného umelca. Často ide iba o jednoduché tvary, základné pózy (niekedy aj len „paličkové“ postavičky), koláže…. Grafik dobre vie, čo takým návrhom sleduje a aký má praktický úžitok pre jeho kreatívny proces. Má v hlave plán a v rannej tvorbe nepotrebuje detailnejšie vyjadrenie svojej predstavy. Pre nezasväteného diváka nemajú tieto skice a prvotné návrhy výpovednú hodnotu. Grafik následne strávi čas (často aj hodiny) zdokonaľovaním týchto skíc a návrhov, kedy prechádza už do fázy vytvárania prvých prototypov.

13. Nedostatok právnej ochrany znevýhodňuje grafika (ale aj objednávateľa). Za normálnych okolností má autor nárok na právnu ochranu svojho duševného vlastníctva (majetku nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom myslenia a tvorivosti). Táto ochrana sa stráca v momente, keď sa tvorí práca bez predchádzajúcej písomnej dohody. Grafik nemá nič, o čo by sa mohol v prípade problémov oprieť a celá spolupráca (aj prípadná odmena) je tak odkázaná na „dobrú vôľu“ klienta. 

Aká je alternatíva, ak nechcete kupovať "mačku vo vreci?"

Zaplatenie za vytvorenie ukážky. Ak je projekt väčší a komplexný, vyberte si menšiu časť z neho, na ktorej grafika otestujete. Pred jej vytvorením sa spíše zmluva, v ktorej sa presne určí rozsah práce a aj cena za túto ukážku. To je výhodné aj pre vás, lebo budete vopred vedieť, koľko zaplatíte a za čo presne. V prípade dodatočnej práce sa spíše nová zmluva, prípadne dodatok k pôvodnej zmluve. Zmluva sa bez predošlej konzultácie spisovať nebude. Zmluva chráni nielen grafika, ale aj vás samotných.

autorka textu: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu