Košice

Košice and its historical and cultural value

Košice and its historical and cultural value

As the second largest city in Slovakia, Košice is of a big historical and cultural significance. Did you know for example, that Košice Peace Marathon is the oldest European marathon and the second oldest in the whole world? It has been held since 1924.

Košice belongs to the Abov cultural region. Abov was settled by Homo erectus and Homo sapiens sapiens since paleolithic era.

During the rule of Luxemburg dynasty, Abov became one of the most densely populated areas of The Kingdom of Hungary. Local and foreign trade quickly developed. After Turkish invasion Košice were often used as an important administrative center. Košice became an important stop for traders from Eastern Europe, Poland and Russia.

The term Abov was forgotten for some time. People started to use it again after the revolutionary year of 1989. Košice and the area in its close proximity today represents one half of the historical Abov, so called Upper Abov.

Not only did we preserve the Abov dialect (words like ašak, bačik, basmuha, biglajz, dumať, gombovce) but also several bizzare recipes, for example „Noodles with plum marmalade and greaves“ or hungarian sounding food „Čeregy“ (some kind of a curd doughnut). You can find these recipes in the link bellow.

Recommended websites about Košice:
www.zookosice.sk
www.visitkosice.org
www.kulturaabova.sk

Bonus: Grandma´s special recipes, that would be pity to forget: 5 meals, that will have you hooked

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

Naše druhé najväčšie mesto na Slovensku malo vždy dôležitý historický a kultúrny význam. 

Vedeli ste, napríklad, že košický Maratón mieru je najstarším európskym maratónom a druhým najstarším na svete? Beží sa od r. 1924.

Abov bol obývaný praľuďmi homo erectus a homo sapiens sapiens už v staršej dobe kamennej.

Počas panovania luxemburskej dynastie sa Abov stal jednou z najhustejšie obývaných oblastí kráľovstva. 

Rýchlo sa tu rozvíjal miestny i zahraničný obchod. Po vpáde Turkov sa toto mesto čoraz väčšmi využívalo ako významné administratívne centrum. 

Košice boli strediskom obchodu s východnou Európou, Poľskom a Ruskom.

Termín „Abov“ bol na nejaký čas zabudnutý. Začal sa však znovu používať po r. 1989. 

Územie Košíc a blízkeho okolia predstavuje v súčasnosti polovicu bývalého historického Abova, tzv. horný Abov.

Zachovalo sa nám nielen abovské nárečie (ašak, bačik, basmuha, biglajz, dumať, gombovce) ale aj niekoľko bizarných receptov, napr. ,,,Abovské rezance so slivkovým lekvárom a oškvarkami“ alebo maďarsky znejúce jedlo ,,Čeregy“ (druh sladkých tvarohových pampúšikov). Recepty nájdete na dole uvedenom odkaze.

Recommended websites about Košice:
www.zookosice.sk
www.visitkosice.org
www.kulturaabova.sk

Bonus: Grandma´s special recipes, that would be pity to forget: 5 meals, that will have you hooked

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu