Vlkolínec

Vlkolínec – folk architecture (UNESCO)

Vlkolínec (UNESCO)

We recommend to get up early, if you plan on visiting Vlkolínec. This unique small village with its authentic traditional folk architecture located in Žilina region and which is a part of cultural heritage UNESCO, has been on our TO VISIT list for quite some time now. We decided to go there by car and use the parking lot just under the open air museum. There are two places to buy an entry ticket, since the entrance to a small farm is paid separately. Foggy weather in the morning was quickly replaces by a warm sun, that stayed with us during the whole tour. Vlkolínec was not the first open air museum, we have visited. We have been in open air museum in Bardejov in past (about 15 years ago). So this time we expected something similar. Exposition in Vlkolínec is somewhat smaller, but it has its own charm. 

Na jednodňový výlet do Vlkolínca odporúčame privstať si skoro zrána, obzvlášť, ak pochádzate z východu Slovenska. 

Jedinečnú pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v Žilinskom kraji, ktorá je zapísaná i do svetového dedičstva UNESCO, sme mali na muške už nejakú tú nedeľu. Išli sme autom a využili sme parkovisko priamo pod skanzenom. 

Za vstupné sme platili na dvoch miestach, keďže za obhliadku gazdovského dvora sa platí samostatne. Zrána hmlisté počasie čoskoro vystriedalo hrejivé slniečko, ktoré nás sprevádzalo počas celej prehliadky. 

Vlkolínec nebol našim prvým skanzenom. V minulosti (tak zhruba pred 15 rokmi) sme už absolvovali prehliadku skanzenu v Bardejove. Čosi podobné sme teda čakali aj tentoraz. Vlkolínska expozícia je oproti Bardejovskej o čosi menšia, ale má svoj osobitný charakter. 

Almost every wooden house is colourfuly painted by a lime paint. All the buildings are well maintained in their original state, just like our grand parents and great grandparents used to live in a previous century. Hack, not only used to, some of them still do (and not all of them are seniors). Just before we headed into this open air museum, we were notified to be polite and not to disturb locals by going into their backyards. These are not a part of the tour. We recognized all the traditional tools and everyday objects (including a butter churner). Our guide was very talkative, he showed us how to play fujara and talked about problems with local bears and about the destiny of Vlkolínec during a war. And of course, it wouldn´t be a proper family trip without eating a local speciality. There is a nice cozy wooden restaurant and we ordered traditional Haruľa (potato pancakes) with bryndza (special type of salty sheep cheese). And beer, of course. Our trip to Vlkolínec was short, but very interesting never the less and we recommend it to any lover of history and architecture, including families with small children.

Takmer všetky drevenice tu majú pestrofarebný vápenný náter. Budovy sú zachované takmer v pôvodnom stave, takže na vlastné oči môžete vidieť, ako žili naši starí a prastarí rodičia v polovici minulého storočia. A čoby len žili, veď podaktorí tu ešte i žijú (a veruže, nie sú to všetci dôchodcovia). 

Ešte pred vstupom do skanzenu sme boli upozornení, aby sme sa správali slušne a úctivo a neliezli obyvateľom do dvorov. Tie totiž súčasťou prehliadky nie sú. Z tradičných remeselných nástrojov a úžitkových predmetov v niekdajšej domácnosti sme spoznali takmer všetky (vrátane nádoby na mútenie masla :-D). 

Pán sprievodca v múzeu bol veľmi zhovorčivý a predviedol nám nielen ukážku hry na fujare, ale porozprával aj o miestnych trampotách s lokálnymi medveďmi a osude Vlkolínca počas vojny. No, a čo by to bol za rodinný výlet bez toho, žeby sme okúsili miestne špeciality. 

Priam v skanzene stojí útulná drevená reštaurácia, v ktorej sme si objednali tradičnú Haruľu (zemiakové placky) s bryndzou. A pivo, samozrejme. Výlet bol krátky, ale zato zaujímavý a odporúčame ho všetkým milovníkom histórie i ľudovej architektúry, vrátane rodín s deťmi.

If you are more interested in the history of Vlkolínec, I recommend visiting the official website of Vlkolínec: https://www.vlkolinec.sk/en/vlkolinec/

oficiálna stránka obce: https://www.vlkolinec.sk/vlkolinec/

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu