Office photography

Photographs of an ophtalmologist´s office SED MED s.r.o. in Košice

Photographs of an ophtalmologist´s office SED MED s.r.o. in Košice

I not only took by also used these pictures on a website I made for SED MED s.r.o.: www.ocnylekarkosice.sk

Tieto fotografie som využila na webstránke www.ocnylekarkosice.sk

An importance of office photography in a corporate presentation

An importance of office photography in a corporate presentation

Great corporate pictures are a must have, no matter where you use them (be it on your website, billboards, print, social media...). If you have a unique product, smart and talented employees or a modern equipment, don´t be shy to show it of! 

Office photography is often the first thing that makes up a first impression. And as we all know, first impression is very important, since it can help your customers decide if they choose you or your competitor. The way you present yourself can potentially reflect how well and responsibly you approach your clients as well.

Sharing your corporate pictures also increases a chance, that a customer will remember you a makes the communication easier upon meeting. 

Companies sometimes use stock pictures on their website in order to save money by not paying for a professional photographer. It looks like a good solution from a financial perspective, however, you loose the ability to creatively express your strengths and you are loosing authenticity. Customers like it, when they can see your real you and what they can expect of you. You let them know, that you have nothing important to hide from them a this helps to build a mutual trust. Trust is important in many fields of business, and crucial in some, such as finance and medicine. 

Príťažlivé fotky sú kľúčové, bez ohľadu na to, či ich použijete na Vašej webovej stránke, na billboardoch, v tlači alebo na sociálnych sieťach. 

Ak máte jedinečný produkt,  šikovný a talentovaný personál alebo moderne vybavené priestory firmy, nezabudnite ich pred Vašimi potenciálnymi zákazníkmi vyzdvihnúť. 

Office photography a personálu sú často tým, čo určuje prvý dojem z Vašej firmy. 

A ako všetci vieme, pozitívny prvý dojem je veľmi dôležitý, lebo môže prispieť k rozhodovaniu o tom, či sa zákazník rozhodne pre Vás alebo pre konkurenciu. 

Zdieľanie fotografií, ktoré zobrazujú unikátne aspekty Vašej firmy Vám pomôžu vyniknúť a zvyšuje sa šanca, že si Vás ľudia zapamätajú. 

Niekedy firmy využívajú na svojich stránkach generické fotky z fotobanky, aby ušetrili na fotografovi. 

Z finančného hľadiska sa toto riešenie síce javí ako výhodné, prichádzate tým však o možnosť vyjadriť kreatívne svoje silné stránky a strácate autentickosť. 

Zákazníci sú radi, keď môžu reálne vidieť, čo od Vás môžu očakávať. Dávate tým najavo, že pred nimi nechcete skrývať dôležité informácie a budujete tak vzájomnú dôveru a vierohodnosť. 

Dôvera je dôležitá vo všetkých oblastiach podnikania, v niektorých dokonca kľúčová, ako sú napr. financie a zdravotníctvo. 

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu