Websites and e-shops

Websites and e-shops of your dreams

Websites and e-shops of your dreams

The best websites and e-shops are made by a reliable person, who is not afraid to communicate with a client and improve a project, until customer´s full satisfaction. You deserve to have:

Najlepšie webstránky a e-shopy sú vytvorené kreatívnym, flexibilným a zodpovedným človekom, ktorý komunikuje s klientom a vylepšuje projekt, až kým zákazník nie je spokojný. You deserve to have:

1. A website that accentuates the uniqueness of your project and business

1. A website that accentuates the uniqueness of your project and business

It´s not enough to slap something together in 5 minutes using a template, as some online ads for website builders claim. Just choosing and setting up hosting will take more than 5 minutes. Not to mention the actual quality of these "5 minute websites".

Every project, that is worth it, starts with research. Who are you and who is your target audience? What do you do? Why do you do it? How do you differ from your competitors? How do you want to provide that to your customers in the easiest way possible? The answers to these questions and a thorough preparation help me to create high a quality website or an e-shop and bring up an awareness of your brand. I include your ideas and input during the whole creative process. I answer to your inquires quickly and promptly.

It´s not enough to slap something together in 5 minutes using a template, ako zjednodušene tvrdia niektoré reklamy online.  To je typická mylná predstava človeka, ktorý sa nechal zlákať vidinou rýchle hotovej stránky. 

Vo väčšine prípadov nie je takáto cesta vôbec realistická (veď iba prípravou materiálu, textu, fotiek a zabezpečovaním optimálneho a spoľahlivého webhostingu strávite viac než 5 minút). 

A o výslednej kvalite takejto „rýchlostránky“ už ani nehovoriac.

Every project, that is worth it, starts with research. 

Kto ste Vy a kto je Vašou cieľovou skupinou? Čo robíte? Prečo to robíte? V čom sa odlišujete od Vašej konkurencie? Ako to chcete zákazníkom sprostredkovať čo najjednoduchším spôsobom? 

Odpovede na tieto otázky a dôkladná príprava mi pomáhajú vytvoriť kvalitnejšiu stránku alebo e-shop a vyzdvihnúť Vašu značku. 

Počas celého tvorivého procesu zohľadňujem Vaše návrhy a pripomienky. 

Komunikujem rýchlo a pohotovo.

2. A website, that is responsive on all devices

2. A website, that is responsive on all devices

According to research more than 70% of people is browsing websites and e-shops on a mobile device. You have probably stumbled upon a website that needed horizontal scrolling and zooming in while viewing it on your iPhone. And it still didn´t give you the satisfaction you get when browsing the same website on desktop. You have been straining your eyesight trying to make it work and left the website soon after to find one that looks and works better on your device. Now, imagine how many potential customers can your company loose because of this! To avoid that from happening, I choose and use a design, that not only looks good, but is also easy to navigate on portable devices. 

According to research viac než 70% ľudí prehliada webstránky a e-shopy na mobiloch. 

Asi ste už aj Vy narazili na prípad, keď ste na Vašom iPhone museli stránku rôzličným spôsobom približovať a posúvať. A i tak to nebolo ono. 

Znechutení ste si namáhali zrak a možno i zrušili vyhľadávanie v prospech konkurencie. 

Predstavte si, o koľkých  zákazníkov môže Vaša  firma takto zbytočne prísť! Aby sa to nestalo, vyberám a používam dizajn, ktorý nielen vyzerá dobre, ale sa i ľahko ovláda na mobiloch a tabletoch. 

3. A website that looks good

3. A website that looks good

Apart from offering a webdesign services, I am also a graphic designer and a photographer. Making a website is a creative process, in which I a variety of my skills and knowledge. It matters to me, that looking at your website pleases not only your customers but also yourself. When it come sto websites, less is often more. We see a growing trend of minimalistic and elegant design. Aesthetic goes hand in hand with functionality. A clear and easy to navigate structure not only looks great, but also makes the whole user experience more enjoyable. This increases a chance, that a potential customer will come back again.

Okrem toho, že ponúkam tvorbu webstránok, som i grafička a fotografka. 

Tvorba webstránok je kreatívny proces, v ktorom naplno využívam všetky svoje získané vedomosti a bohaté skúsenosti. 

Záleží mi na tom, aby pohľad na Vašu stránku alebo e-shop tešil nielen návštevníkov, ale aj Vás samotných. 

Pri webstránkach často platí, že menej je niekedy viac a v posledných rokoch vidno trend elegantného a minimalistického dizajnu. 

Estetická stránka ide ruka v ruke s funkcionalitou. 

Prehľadná a čistá štruktúra nielen vyzerá trendy, ale i uľahčuje používanie stránky a zvyšuje šancu, že ju potenciálny zákazník vyhľadá aj nabudúce.

4. A website that is SEO friendly

4. A website that is SEO friendly

Even the most beautiful website or an e-shop won´t help you, if they are not optimized for search engines. I use quality SEO tools and marketing strategies to increase the chance of a favorable ranking of your website.

Even the most beautiful website or an e-shop won´t help you, if they are not optimized for search engines. 

Používam kvalitné  SEO nástroje and marketing strategies to increase the chance of a favorable ranking of your website.

5. A website, that will work well and fit your budget long after it´s created

5. A website, that will work well and fit your budget long after it´s created

If you want your website to serve you well, you must carefully consider the webhosting you choose to use. Webhosting is a space on a server. It holds all the files that are needed for your website to work properly. And it ensures that the website is up and running even when you sleep and have your computer shut down. Choosing the wrong hosting provider can bring a lot of complications, such as slower website speed or the increased amount of time when your website is not available. Most customers don´t have the time or patience to wait for a site to load. To get a webhosting service, you usually pay a fee every month. However, most providers have an option to pay annually.

Many webhosting providers offer their services in various bundles that differ in price and amount of stuff they include. The cost of these bundles can be quite high. That´s why it´s important to choose the right company and bundle that fits your goals. This will minimize the risk of paying for something, that you don´t use. Of course, the opposite might be true as well. Maybe you are not using the benefits of a more expensive bundle, that could help improve a quality of your website, even if you have a budget for it.

Sometimes it happens than even if you put in great effort to make your website work properly, unexpected issues will eventually come up. I will gladly help you with all of this.

If you want your website to serve you well, musíte starostlivo zvážiť výber you choose to use. 

Webhosting je priestor na serveri. Na ňom sú uložené všetky súbory Vašej stránky potrebné na jej chod a funkcionalitu. 

Nesprávny výber webhostingu môže prispieť k častejším výpadkom stránky, spomaliť ju a znepríjemniť jej používanie. Ak musí návštevník čakať 3 hodiny, kým sa stránka načíta, tak si môžete byť istí, že odíde ku konkurencii. 

Za webhosting sa platí každý mesiac poplatok. Najčastejšie je možné objednať si predplatné na rok alebo dva.

Webhostingové spoločnosti často ponúkajú svoje služby v balíčkoch rôznych cenových kategórií. Niekedy bývajú tieto poplatky dosť vysoké. 

Preto je dôležité vybrať si takú spoločnosť a program, ktorý zodpovedá potrebám Vašej stránky. Tak minimalizujete riziko, že zbytočne platíte za niečo, čo nevyužívate. 

Môže sa tiež stať opak. Možno sa oberáte o užitočné funkcie drahšieho programu, ktorý by Vašej stránke prospel a rozpočet to dovoľuje.

Niekedy sa i pri tej najlepšej snahe vyskytnú na stránke nečakané problémy a technické poruchy, ktoré si vyžadujú pohotové a racionálne riešenie.  

Aj s týmto Vám rada pomôžem.

author of the text and websites you see: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

author of the text and websites you see: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu