Calendar

Calendar as a great gift

Calendar as a great gift

Calendar can be an original gift for Valentines day, anniversary or birthday. It´s more personal than mass produced gifts. It will decorate any wall or desk, which helps to create a positive environment. It´s practical, since you can not only check current date, but also plan your days more efficiently. Studies show that physically writing down information helps to remember it better, than if you were to type it on your keyboard or an iPhone. Thanks to these qualities, there is no way, that your loved one will put it away and forget about it. On the contrary, because you gave them a gift that will remind them of you for the next 365 days.

Kalendár na mieru môžu byť originálnym darčekom napr. na Valentína, výročie i narodeniny. Je osobnejší než masovo vyrábané darčeky. Skrášli každú stenu i stôl, čím pomáha vytvoriť pozitívne prostredie. 

Je praktický, nielen na kontrolu dátumu, ale i na efektívne plánovanie dňa. Psychologické štúdie dokazujú, že physically writing down information helps to remember it better, než keď ho vyťukáme do počítača alebo mobilu. 

Vďaka týmto kvalitám je malá pravdepodobnosť, že ho obdarovaní niekam len tak založia a zabudnú naň. Naopak, dáte im darček, ktorý im Vás bude pripomínať 365 dní v roku!

Or... as a valuable marketing tool!

Or... as a valuable marketing tool!

Printed calendars are a great marketing tool during a whole year. Customer base is really wide, since everyone uses at least one or two calendars. Thanks to that your brand is always on sight.

Well designed calendars look professional and increase credibility of your whole brand. With the help of quality pictures you can effectively narrate your message to clients. Positive experience is built not only with merchandise and services that you offer, but subconsciously also by the quality of your marketing material.

author of the text and graphic design (including photographs): Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

Tlačené kalendáre sú výborným marketingovým prostriedkom počas celého roka. Zakaždým, keď sa na ne počas roka zákazník pozrie, zvyšuje sa tým aj povedomie o Vašej značke

Okruh zákazníkov je naozaj široký, keďže sú prakticky na každom stole, niekedy i stene. Vďaka tomu je Vaša značka stále ,,na očiach“.

Pomocou kvalitných fotografií môžete zákazníkom efektívne a pútavo zdeliť posolstvo Vašej firmy. 

Pozitívna skúsenosť sa buduje nielen prostredníctvom tovaru a služieb, ktoré ponúkate, ale podvedome aj kvalitou marketingového materiálu.

author of the text and graphic design (including photographs): Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu