Austria

We went to Austria to buy a kayak. Since we were barely behind borders, we saw only a little of this country. It would be an interesting vacation destination though. For several reasons.

Austria is one of the most ecological countries in the world. As much as 63% of all waste is being recycled and most of the energy comes from renewable resources. Out of all countries that we have been to so far, Lithuania was the one that took recycling most seriously. They had recycling bins on every corner, even in the most remote place. It would be interesting to see how it compares to Austria.

We would also like to visit The Austrian National Library in Vienna. More than 2 million books can be find here. Even though we understand very little when it comes to german language, we have been avid readers since birth. And this library looks great and impressive at first sigh.

Austria si also a birthplace of many famous people, such as Gustav Klimt, Egon Schiele and Arnold Schwarzenegger. In 1818 an Austrian Joseph Madersperger invented a sewing machine.

And did you know, that austrian flag is one of the oldest in the world? We didn´t. Its origin dates back to the year 1191. Red color represents blood and is connected to the legend of warlord Leopold, who is rumored to have fought bravely in the Third Crusade. His whole tunic was covered in red blood, except for one small stripe in place of his belt. This historic occasion later inspired the choice of red and white paint on austrian flag.

Current situation prevents us from seeing and getting to know the fascinating history of Austria in person, but we hope it will change soon.

Extra reading for those who want to know more: Six unique traditions that Austrians love

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

V Rakúsku sme boli kupovať kajak. Keďže sme boli tesne za hranicami, videli sme z Rakúska iba kúsok. 

Bolo by však veľmi zaujímavou dovolenkovou destináciou hodnou hlbšieho prebádania. 

Rakúsko patrí k jedným z najekologickejších krajín na svete. 

Až 63 % odpadu sa recykluje a väčšina energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. 

Z krajín, ktoré sme zatiaľ navštívili, brali recykláciu najserióznejšie Litevčania. Recyklačné nádoby mali na každom rohu, aj v tom najväčšom zapadákove.

Veľmi lákavou znie i návšteva Rakúskej národnej knižnice vo Viedni. Nachádza sa v nej viac než 2 milióny kníh. 

I keď by sme z nemeckých textov rozumeli iba málo, už od mala radi čítame knihy. Zaujímame sa o históriu i umenie. Táto knižnica už na prvý pohľad vyzerá úžasne, veľkolepo a impozantne.

Rakúsko je taktiež rodiskom veľkých osobností, ako sú napr. maliari Gustav Klimt, Egon Schiele a hollywoodský herec a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger

V roku 1818 Rakúšan Joseph Madersperger vymyslel šijací stroj.

A vedeli ste, že rakúska vlajka je jednou z najstarších na svete? My nie. Jej pôvod sa datuje do roku 1191. 

Červená farba symbolizuje krv a viaže sa na ňu legenda o vojvodcovi Leopoldovi, ktorí vraj v roku 1191 udatne bojoval v tretej križiackej výprave. Celú tuniku mal červenú od krvi, až na jeden biely pás v mieste opasku. 

Táto historická udalosť bola neskôr inšpiráciou pri voľbe červenej a bielej farby na rakúskej vlajke.

Súčasná pandemická situácia síce neumožňuje vidieť a spoznať pozostatky fascinujúcej rakúskej historie osobne, dúfame však, že sa to už čoskoro zmení.

Extra reading for those who want to know more: Six unique traditions that Austrians love

author of the text and photographs: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu